Woud aan verkeersborden maakt geen indruk

Echten - In de hele gemeente De Wolden staan 4.600 verkeersborden langs de weg, maar een groot deel van de weggebruikers lijkt zich daar weinig van aan te trekken. ‘Ze rijden in één streep door het dorp in’, beklaagde een inwoonster van Dijkhuizen in Ruinerwold, waar een maximum snelheid van 30 kilometer per uur geldt.

Het was maar een van de vele voorbeelden die donderdagavond genoemd werden tijdens de Dialoogbijeenkomst Verkeer en vervoer in Echten, een voorbode van de raadsdiscussie over een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Zo wordt de verkeersdrempel in Ruinen bij garage Kelly ‘een drempel van niks’ genoemd, waar auto’s zo overheen knallen en zijn er rotondes in Zuidwolde waar automobilisten er een sport van maken die zo hard mogelijk te nemen, omdat het kan. En voor Dijkhuizen geldt na de herinrichting dan wel 30 kilometer per uur, er wordt veel te hard gereden wat voor gevaarlijke situaties zorgt.

Lappendeken

Een lappendeken van snelheden, zo wordt het wegennet in De Wolden ook wel gekarakteriseerd. ‘Ik ben de weg kwijt: dan mag je maar30, dan 80, verderop weer 60 en dan weer 50; er zit geen logica in’, bracht een inwoner van Ruinerwold naar voren, wijzende op de Wolddijk richting Oosteinde. Volgens verkeerspsycholoog Matthijs Dicke-Ogenius, donderdagavond ook aanwezig, maakt zo’n lappendeken het ontzettend moeilijk. ‘De onvoorspelbaarheid van de snelheid leidt tot verwarring en vergissingen.’

Een deel van de aanwezigen houdt van uniformiteit. ‘Ik vind dat in elk dorp in De Wolden maar 30 kilometer per uur gereden mag worden en voor de rest 60’, ventileerde iemand zijn mening. Er zijn nu wegen in De Wolden waar 80 kilometer per uur gereden mag worden, maar waar dat volgens velen eigenlijk onverantwoord is. ‘Maak ze 60, dan wordt in ieder geval voorkomen dat mensen bij het zien van een bordje 80, juist 100 gaan rijden’, suggereerde Dicke-Ogenius.

In De Wolden geldt de regel dat op een weg met vrijliggend fietspad 80 kilometer per uur mag worden gereden. De verkeerspsycholoog merkte op dat de hersenen een hoge snelheid niet bij kunnen benen. ‘Als je 80 rijdt en iets ziet, duurt het alleen al 36 meter voordat je überhaupt remt.’ Hij vertelde het verhaal van de remwegen bij verschillende snelheden, iets waar de meeste automobilisten helemaal niet bij stil staan.

Navigatie

Ander probleem zijn de navigatiesystemen in veel auto’s, die aangeven dat je ergens 50 mag, terwijl dit slechts 30 moet zijn. ‘En veel mensen weten niet eens hoe hard er in hun eigen buurt gereden mag worden. Hoe wordt door de gemeente geïntroduceerd dat er ergens nog maar 30 gereden mag worden?’

Natuurlijk kwam de handhaving aan de orde, waarbij politieman Jelle Bisschop duidelijk aangaf dat de politie vooral kijkt naar de excessen. ‘Wij zijn afhankelijk van meldingen van burgers, die kunnen bij het participatiepunt van veilig Verkeer Nederland aangeven waar gevaarlijke punten bestaan’, aldus Bisschop. Hij voegde er later aan toe dat de hardrijders vaak toch mensen zijn die lokaal bekend zijn. ‘En dan zeggen ze dat ze de weg wel kennen en weten wat de gevaren zijn’, zei Bisschop wat mistroostig.