Verkeer moet veel veiliger in De Wolden

Echten - Er schort nog een en ander aan de verkeersveiligheid in de gemeente De Wolden. Of het nu om Ruinerwold, Ruinen, Zuidwolde of Alteveer gaat, overal doen zich situaties voor die voor verbetering vatbaar zijn.

In alle gevallen moet de gemeente in actie komen, zo bleek donderdagavond bij de Dialoogbijeenkomst Verkeer en Vervoer in Vakantiepark Westerbergen in Echten. Daarnaast werd door de zeer betrokken aanwezigen ook nog eens duidelijk gemaakt dat het gaat om bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid. De avond was als voorschot bedoeld op de realisatie van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP). Op 27 februari debatteert de raad erover.

De bijeenkomst van de gemeenteraad werd direct na de opening gesplitst in twee groepen: de ene ging over de bereikbaarheid, de andere over verkeersveiligheid. Voor die laatste bestond de meeste belangstelling. Na de pauze werd ook over openbaar vervoer gesproken. Dat de veiligheid veel mensen hoog zit, was goed te horen. In een filmpje vertelde directeur Martijn Plas van Kindcentrum ’t Oelebröd in Ruinen over de problemen met verlichting en het strooibeleid. Ook zijn collega Jaap Scheper van De Dissel in Ruinerwold noemde deze problemen. ‘Op de fiets is het in de winter soms levensgevaarlijk, dus komen veel mensen maar met de auto.’ Vanuit de zaal kwam de opmerking dat in de doorgaande Nieuwstraat niet gestrooid wordt, maar in een doodlopende weg juist wel. Werk aan de winkel dus voor de gemeente.

Bestuurder Martijn Mulder van Wolderwijs ziet bij zijn rit van zijn woning in Linde naar het kantoor in Ruinerwold in meerdere dorpen hoe kinderen fietsen. ‘Levensgevaarlijk soms, daar moeten ouders meer hun verantwoordelijkheid nemen. Ik weet niet of ouders dat wel goed in de gaten hebben.’ Verkeerspsycholoog Matthijs Dicke-Ogenia wierp Mulder toe dat veel kinderen de vaardigheden nog niet hebben. ‘Als er een programma over verkeer op school is, betrek de ouders er dan bij’, vond hij. ‘Ouders moeten de kinderen leren fietsen, hou op om dat allemaal bij school neer te leggen’, kaatste Mulder de bal terug. ‘Ik vind allebei’, zei Dicke. Vanuit de zaal werd toegevoegd dat kinderen op school ervaringen met elkaar kunnen delen, thuis niet of veel minder.

Uit het rondje verkeersveiligheid bleek ook dat met name fietspaden in De Wolden wel beter verlicht mogen worden. Met name als de herfst intreedt en de dagen korter worden, voelen kinderen zich bijvoorbeeld op het fietspad van Zuidwolde naar Hoogeveen niet veilig. Daarbij blijkt ook de snelheid van verkeersdeelnemers een stevige doorn in het oog van de inwoners van De Wolden.