Speur mee naar leven in de Reest

De Wijk - Stichting Het Drentse Landschap houdt op woensdag 21 augustus een doemiddag in het gebied van de Reest. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaan met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. Dat is spannend en leerzaam.

Gidsen vertellen over de gevonden kriebeldiertjes. Deze zijn niet alleen fascinerend om te zien, maar hun aanwezigheid vertelt ook iets over de waterkwaliteit van de Reest. De activiteit start om 14.00 uur bij het informatiecentrum ’t Ende en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Toegang is gratis en (groot)ouders zijn ook welkom. Informatiecentrum ’t Ende is gevestigd aan Stapelerweg 20, De Stapel.

Schoner water

Organisaties als Het Drentse Landschap, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Landschap Overijssel zijn in het Reestdal concreet bezig om het water schoner te krijgen. Ook wordt eraan gewerkt om zoveel mogelijk gebiedseigen water in het Reestdal vast te houden. Dat dat steeds beter gaat, bewijzen de natuurgebieden die zich aan de flanken van het beekdal van deze grensrivier bevinden. Elk voorjaar bloeien er meer dotterbloemen, wat betekent dat er geprofiteerd wordt van de hoge grondwaterstand en het kwalitatief goede kwelwater.