Wijker Kunst geeft kans aan gastzangers bij kerstconcert

De Wijk - De direct na de oorlog opgerichte zangvereniging Wijker Kunst is op zoek naar vrouwen en mannen die van zingen houden. De repetities zijn elke maandagavond in De Havezate.

Wijker Kunst is een unieke zangvereniging, die bestaat uit een vrouwenkoor en een mannenkoor, maar die ook gezamenlijk als gemengd koor repeteert en optreedt.

Minder leden

Zeker het mannenkoor heeft door omstandigheden de laatste jaren het ledental flink zien dalen. Het bestuur heeft dan ook besloten om een ledenwerfactie op touw te zetten. Daarbij benadert elk huidig lid vrienden en/of bekenden om eens een kijkje te komen nemen tijdens een repetitie.

Men kan dan horen hoe de koren onder leiding van de (nieuwe) enthousiaste dirigent Mannes Hofsink bezig zijn met de voorbereiding van een kerstconcert. Dit kerstconcert zal plaatsvinden op vrijdagavond 13 december. Geïnteresseerden kunnen geheel vrijblijvend en gratis de sfeer proeven en meezingen in het kerstconcert.

Lichte groei

De malaise met de terugloop van het aantal zangers, die er de laatste tijd bij koren merkbaar is, heeft zoals hiervoor is aangegeven ook betrekking op Wijker Kunst. In tegenstelling tot het mannenkoor, met in het verleden toch ruim 50 leden, is er bij het dameskoor zelfs sprake van een lichte groei.

Denk niet te snel: ik kan niet zingen. Want meerdere van de huidige leden dachten dat ook, maar komen nu elke maandagavond graag naar de repetities. Nog steeds geldt het gezegde ‘Zingende mensen zijn blije en gelukkige mensen.’

Nadere informatie kan men natuurlijk via de leden krijgen dan wel via een telefoontje aan de algemeen secretaris (0522-442059) of mail gvdbelt71@gmail.com.