Meer meldingen over buurtoverlast in De Wolden

Zuidwolde - Buurtbemiddeling is een populair hulpmiddel bij burenruzies. Het aantal meldingen van burenoverlast bij bemiddelaars is de afgelopen vijf jaar met 40 procent gestegen, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Ook het aantal gemeenten dat met buurtbemiddeling start brak een record in 2018: momenteel bieden 8 van de 10 gemeenten buurtbemiddeling aan. De meeste meldingen betreffen geluidsoverlast, pesterijen en problemen in de buitenruimte, bijvoorbeeld veroor-zaakt door verkeerd geplaatste schuttingen of overhangende takken. In de zomer leidt over-last van vuurkorven, barbecues en lawaai in te tuin nog wel eens tot conflicten.

De Wolden

‘Ook in De Wolden is het aantal meldingen toegenomen. Er zullen dus meer bemiddelaars aangetrokken en opgeleid moeten worden om wachtlijsten te voorkomen. Anders dreigt het gevaar dat burenruzies escaleren, als buren niet op tijd hun verhaal kunnen doen. En we zijn er juist zo goed in om dat te voorkomen’, aldus Hetty de Bruin, coördinator van buurtbemiddeling.

Als de bemiddelaars in gesprek gaan met beide buren hebben gemeente, politie en woning-corporaties de handen vrij om zaken met complexe(re) woonoverlast op te pakken.

‘Tijdens een bemiddelingsgesprek zoeken de buren naar een oplossing voor het probleem wat zij ervaren. Vaak is dit een oplossing die ook standhoudt omdat buren deze samen hebben bedacht. Ruim zeven van de tien aangemelde zaken worden naar tevredenheid van bewoners opgelost.’

Word buurtbemiddelaar

Voor de gemeenten De Wolden, maar ook in Meppel en Hoogeveen wordt er gezocht naar nieuwe buurtbemiddelaars. Waarom zou je buurtbemiddelaar worden? Hetty de Bruin is daar helder over: ‘Het is zinvol vrijwilligerswerk, heel afwisselend omdat iedere casus anders is. Je bent de baas over je eigen agenda en pakt zoveel zaken op als jij aan kunt. Een casus doe je altijd samen met een andere bemiddelaar, zodat je met elkaar kunt overleggen over de aanpak. Tot slot ben je niet gauw te jong of te oud om buurtbemiddelaar te worden en zorgen wij ervoor dat je goed opgeleid aan je taak gaat beginnen.’

Neem bij belangstelling contact op met buurtbemiddeling@swwh.nl of bel (06) 10928135.