Elf nieuwe taalcoaches voor Taalpunten Westerveld en De Wolden

Havelte - Elf nieuwe taalcoaches die laaggeletterden gaan bijstaan ronden op dinsdag 28 mei om 12.30 uur de training af. Daarmee worden de vrijwilligersteams van de Taalpunten in De Wolden en Westerveld versterkt. Zij krijgen aan het eind van de training een certificaat uitgereikt.

De Taalpunten Westerveld en De Wolden zijn er om mensen te begeleiden die moeite hebben met lezen en schrijven. De vrijwilligers krijgen daarvoor een opleiding en er is materiaal beschikbaar van onder meer de Stichting Lezen & Schrijven. Job van Haaften is coördinator van beide Taalpunten.

Bruine Bonen

De training is bekostigd door de Serviceclub Lions Meppel uit de opbrengsten van het boek ‘Bruine Bonen’ dat Bart Fehse, makelaar te Havelte, heeft geschreven. Eerder heeft ook het Taalpunt Meppel twee trainingen gehouden uit deze opbrengsten.

Ongeveer 12 procent van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd, dat wil zeggen dat ze met lezen en schrijven niet goed kunnen meekomen in deze maatschappij. Ze hebben zoveel moeite om bijvoorbeeld een eenvoudige brief te lezen, dat ze anderen daarvoor om hulp moeten vragen. Ze kunnen de instructie bij medicijnen niet lezen, kunnen geen appje sturen en veel meer dingen die als vanzelfsprekend worden gezien. Voor twee derde zijn dit in Nederland geboren mensen die om wat voor reden ook op school niet goed hebben leren lezen en schrijven. Voor een derde zijn dit mensen afkomstig uit het buitenland die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

De training en de uitreiking van de certificaten vinden plaats in bibliotheek Havelte.