Rechter: ‘Geen vossen afschieten in nachtelijke uren’

​Zuidwolde / Beilen - De ontheffing om ’s nachts vossen af te schieten met behulp van lichtbakken, is door de provincie Drenthe onjuist verstrekt. Dit heeft de rechter bepaald. Twee kippenboeren uit Beilen en Zuidwolde willen dit, omdat de vossen ’s nachts in de kippenhokken tientallen kippen doden. Stichting Faunabescherming stapte onlangs naar de rechter.

De rechter vindt dat er nog alternatieven zijn om de vossen ’s nachts uit de hokken te houden. De boeren kunnen hun afrastering aanpassen. Dat dit te duur zou zijn is onvoldoende onderbouwd, vindt de rechter. De huidige afrastering in onvoldoende. Vossen kunnen bijvoorbeeld onder de hekken door graven, omdat er langs de omheining geen tegels liggen.

Ook het ’s nachts ophokken vonden de boeren een probleem. De rechter ziet dit anders. Het is de taak van de boer om ervoor te zorgen dat er ’s nachts zoveel mogelijk kippen in de stal zijn. Wanneer alle zorgmaatregelen zijn genomen en zijn het toch de vossen die de hokken leefroven, dan kan de provincie zich opnieuw buigen over een ontheffing.

Ongegrond

Een woordvoerster van de provincie Drenthe ziet dit heel anders. Bij de commissie rechtsbescherming kwam destijds een bezwaar tegen de afgifte van deze vergunning binnen. De commissie adviseerde dit bezwaar ongegrond te verklaren. Dit advies nam de provincie over: ,,De rechter zei dat dat niet had gemoeten. De provincie moet toch serieus naar de inhoud hiervan kijken. De provincie bepaalt vervolgens of het bezwaarschrift gegrond of toch ongegrond is. Hiervoor hebben we zes weken de tijd”.

De ontheffing blijft in stand, zegt de woordvoerster van de provincie. Wil een boer ’s nachts afschieten, dan kan dat.