Gemeente ontvangt een ton voor onafhankelijke cliëntondersteuning

Zuidwolde - De gemeente De Wolden ontvangt van minister De Jonge 107.000 euro subsidie voor het project onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wethouder Jan van ’t Zand reageert enthousiast: ‘Met deze bijdrage kunnen we de kwaliteit van onafhankelijke cliëntondersteuning echt verbeteren. We kunnen onze ambitie waarmaken om inwoners van De Wolden, waar nodig, zo goed mogelijk vroegtijdige ondersteuning te bieden op weg naar zorg.’

Gidsende rol

Mensen in kwetsbare situaties en hun naasten kunnen problemen ondervinden bij het regelen van passende zorg en begeleiding. De praktijk laat zien dat niet iedereen zijn weg weet te vinden langs de verschillende loketten en regelingen, zoals voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Participatiewet, Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Cliëntondersteuners kunnen dan een belangrijke, gidsende rol spelen bij de toegang tot zorg en diensten, of op momenten dat een verandering van zorg of dienst nodig is.

Ook kunnen zij mensen ondersteunen bij vragen over wonen, werk, onderwijs, vervoer en inkomen. Zij helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen van een beschikking. Cliëntondersteuning is onafhankelijk en gratis toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente.

De Wolden is koploper

Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor het organiseren van integrale onafhankelijke cliëntondersteuning. 14 gemeenten zijn door de VNG aangewezen als koploper om een impuls te geven aan het versterken van cliëntondersteuning in de eigen gemeente en dienen uiteindelijk als voorbeeld voor de rest van Nederland. Gemeente De Wolden is één van deze koplopers. De Wolden heeft onderzocht of en hoe de onafhankelijke cliëntondersteuning beter kan. Hiervoor is een plan geschreven wat heeft geleid tot deze subsidie.

Stichting OCO

Om de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuners te borgen, wordt de stichting OCO opgericht. Gemeente De Wolden ondersteunt in de oprichting. Hiervoor wordt een bestuur gezocht die in totaal uit vijf personen bestaat. Het bestuur zorgt voor het optimaal functioneren van het team onafhankelijke cliëntondersteuners. We zijn nog opzoek naar bestuursleden voor de Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning in oprichting. Interesse? Kijk voor meer informatie op www.vooruitindrenthe.nl.