Ansen genomineerd voor de Dorpsvernieuwingsprijs

Ansen - Ansen maakt dit jaar kans op de Dorpsvernieuwingsprijs. De Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Burgerschap.

Dorpen die actief werken aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn kunnen een steun in de rug krijgen met de Dorpsvernieuwingsprijs. Samen met Dorpsbelangen Ansen heeft de coöperatie energieKansen besloten mee te dingen om de dorpsvernieuwingsprijs 2019. De winnaar wordt op 25 bekend gemaakt.

30 deelnemende dorpen

In de finale ronde van 2019 zijn uit ruim 30 deelnemende dorpen 4 dorpen genomineerd: Wellerlooi (Limburg), Esbeek (Brabant), den Andel, (Groningen) en Ansen. Op zaterdag 25 mei wordt de winnaar bekend gemaakt in het Drentse Witteveen (winnaar in 2017). Er zijn vier prijzen beschikbaar: 2x 1.000 euro, 1.500 euro en 3.000 euro. De winnaar verplicht zich te presenteren in het Oostenrijkse Hinterstoder en mee te dingen voor de Europese Dorpsvernieuwingsprijs 2020. Zo creëert de prijs een nationaal en internationaal platform waar initiatieven zichtbaar worden en kennis en ervaring worden gedeeld.

Ansen

Ansen bewijst al sinds 1 januari 1998, het tijdstip van de gemeentelijke herindeling, een initiatiefrijk en vitaal dorp te zijn. Sinds die datum werden er tal van leefbaarheidsprojecten succesvol afgerond. Met als belangrijk wapenfeit: de opening op 7 Maart 2008 van het volledig op eigen kracht gebouwde dorpshuis ‘De Bastogne’. Juni 2015 werd in Drenthe de tweede plaats behaald tijdens de verkiezing ‘Dorpshuis van het jaar’.

Bij de toekenning van de Dorpsvernieuwingsprijs 2019 staat het thema ‘Duurzaamheid’ centraal, en dat is gunstig voor Ansen.

Energietransitie

Ansen loopt immers voorop met betrekking tot de energietransitie. Sedert 2015 wordt met veel inzet gewerkt aan een 6 tal deelprojecten om de doelstelling ‘Ansen energie neutraal in 2020’ te bereiken. We hebben het dan over kleine en grote zonnecentrales zowel collectief als particulier, een zonneweide, hoge druk rioolvergisting, warmtepompen, energiezuinige straatverlichting. Daarbij worden innovatieve concepten toegepast. De betrokkenheid van de inwoners is groot. Circa 50 huishoudens zijn lid van de energiecoöperatie energieKansen. Er wordt met een groot aantal relevante partners samengewerkt. Ansen kan als voorbeeld dienen van een succesvol lokaal kleinschalig energie- transitieproject.