Paasvuren in De Wolden mogen onder bepaalde voorwaarden ontstoken worden

Zuidwolde - De Veiligheidsregio Drenthe heeft vanwege aanhoudende droogte Fase II afgekondigd. De Veiligheidsregio heeft gemeenten geadviseerd geen stookontheffingen af te geven, tenzij er bepaalde veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen om brandgevaar te voorkomen.

Op basis van het advies van de Veiligheidsregio heeft burgemeester Roger de Groot besloten het ontsteken van paasvuren binnen gemeente De Wolden onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Deze voorwaarden houden in dat het ontsteken van paasvuren afhankelijk wordt gesteld van de omvang, de situering ten opzichte van de omgeving en de windkracht.

Medewerkers van het team vergunningverlening van de gemeente gaan op dit moment na of alle paasvuren aan deze voorwaarden voldoen. Wanneer een paasbult nu niet ontstoken kan worden vanwege deze normen, dan mag het paasvuur alsnog later, als de situatie dit toestaat, worden afgestoken. De organisatie dient echter wel zorg te dragen voor een adequate beveiliging van de paasbult.